Căn nhà Mơ Ước đổi tên thành DRH Holdings

Ngày Đăng: 08/06/2018

Theo thông tin vừa công bố, CTCP Đầu tư Căn nhà Mơ Ước (HOSE: DRH) sẽ đổi tên và con dấu kể từ ngày 05/06/2018.

Để phù hợp với định hướng chiến lược trở thành mô hình tập đoàn đa ngành như ĐHĐCĐ thường niên 2018 đã thông qua vào ngày 20/04/2018, DRH chính thức đổi tên Công ty từ “CTCP Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước” thành “CTCP DRH Holdings” kể từ ngày 05/06/2018.

Theo đó, chiến lược của DRH Holdings là nắm giữ cổ phần ở các công ty khác với quyền kiểm soát và chi phối. Hoạt động cốt lõi của Tập đoàn sẽ bao gồm: Phát triển và kinh doanh bất động sản, Sản xuất cung cấp vật liệu xây dựng, Phát triển khu công nghiệp và cơ sở hạ tầng.

Mẫu con dấu của DRH

Ngọc Cẩm
Nguồn: vietstock.vn